Protest!

Protest stradal la Primărie – SALVAŢI Chişinăul istoric!

Chişinăul istoric e în continuă degradare, monumente ale arhitecturii sunt demolate cu aprobarea Primăriei corupte.
Suntem contra distrugerii oraşului nostru istoric.
Suntem contra arhitecţilor corupţi care dau liber la distrugeri ilegale şi la construcţia unor clădiri care nu au nimic în comun cu păstrarea identităţii noastre istorice.
Un oraş fără centru istoric, nu are istorie.

Vladimir Modârcă – criminalul-arhitect-şef al oraşului Chişinău.
RUŞINE!

Vă chemăm la solidaritate.
SALVAŢI CHIŞINĂUL!

“În Chişinău dispare în mediu câte un monument istoric pe lună.”

“În urma inspectării monumentelor de arhitectură de importanţă naţională şi locală, au fost inventariate 977 de monumente din partea centrală a Chişinăului. Dintre acestea 77 au fost demolate (44 în perioada 1993-2006 şi 33 de edificii arhitecturale în perioada 2006-2010), iar 155 au suferit serioase intervenţii structurale ilicite.”
(“Cartea neagră a patrimoniului cultural”)

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _

Protest – Save historic Chişinău!

Historical centre of Chisinau is in continuous degradation, monuments of architecture are destroyed with the approval of corrupt City Hall.
We are against the destruction of our historic city.
We against the corrupt architects who give freely to unlawful destruction and construction of buildings that have nothing in common with the preservation of our historical identity.
A city without historical centre, has no history.

Vladimir Modarca – killer-chief-architect of the city.
SHAME ON YOU!

We call for solidarity.
SAVE CHIŞINĂU!

“On average one historical monument disappears in Chisinau per month.”

“Following the inspection of architectural monuments of national importance and local, 977 monuments have been identified in the central part of Chisinau. Of these 77 have been demolished (44 in the period 1993-2006 and 33 architectural constructions in 2006-2010), and 155 have suffered serious unlawfu structural interventions. ”

(“Black Book of cultural heritage”)

This entry was posted in Uncategorized. Bookmark the permalink.