DRINK RESPONSIBLY!

Dragi vizitatori ai squatului!


În trecutul apropiat am avut nişte experienţe proaste cu oameni alcoolizaţi. Oricine (cel puţin, cel care a stat vreodată treaz lângă oameni beţi) poate spune că alcoolul poate duce la un comportament agresiv, insensibil şi enervant.
Noi dăm vin pentru donaţii. În primul rând pentru a colecta bani pentru lucruri importante pe care le are nevoie squatul, ca de exemplu un aragaz. Când ne-om putea permite acest lucru o să vă putem oferi ceai fierbinte când e frig, şi vom găti împreună mai des…
Totuşi acest alcool nu ar trebui să creeze o atmosferă în care oamenii s-ar simţi inconfortabil la evenimentele noastre. Din păcate acesta a fost cazul.
Nimeni nu are vreo problemă cu oamenii care se bucură de o pereche de băuturi pentru a-şi ilumina un pic seara. Dar, îndată ce oamenii sunt capabili de a pune în pericol mediul în care se află, sau doar creează o atmosferă tensionată, negativă, noi nu suntem de acord cu acest consum al alcoolului.
Altă problemă e că am avut nişte vizite de la poliţie, ca urmare a plângerilor din partea vecinilor de peste gard. Acest lucru cu siguranţă are legatură cu oamenii care fumează şi beau afară, şi nu o fac în linişte (în special după ora unsprezece). După cum ştim cu toţii, oamenii beţi sunt gălăgioşi. Şi noi credem că nimeni nu se bucură de vizitile poliţiştilor.

Prin urmare, noi cerem să vă gândiţi la consumul propriu de alcool şi cel puţin, atunci când vizitaţi squatul, să beţi responsabil!
Deasemenea, vă încurajăm, dacă vă simţiţi deranjaţi de oameni puternic alcoolizaţi, să vorbiţi cu ei, să vorbiţi cu barkeeperul, să vorbiţi cu alţii, comunicaţi!
Dacă observaţi că unul din prietenii voştri toarnă în el ca un nesătul futut, este şi responsabilitatea voastră să aveţi grijă de el/ea, să vorbiţi cu el/ea, căci probabil aţi face-o mai bine decât noi.

Scopul nostru e să ne simţim cu toţii bine. Şi cea mai bună cale pentru a asigura acest lucru e: să avem grijă unul de celălalt, să respectăm pe cei din jur.
Comunică şi FII RESPONSABIL!

– – – – –

Dear squat visitors!

In the near past we have made some bad experiences with alcoholized people. As anybody (at least who has ever been sober around drunk people) can tell, alcohol can lead to an aggressive, insensitive and annoying behaviour.

We give away wine for donations. In the first place to collect some money for important things we need for the squat, as for example a gas cooker. When we can afford this this we can offer you tea when it’s cold, cook more frequently with you, … This alcohol should yet not lead to an atmosphere at our events where anybody feels uncomfortable. Unfortunately that has been the case.

Nobody has a problem with people enjoying a couple of drinks to enlighten their evening. But as soon as people are capable of endangering their environment or just creating a tense, negative atmosphere, we do not agree with this alcohol consumption. Another problem is that we have had visits from the police, due to complaints of the neighbours. This is definitely connected to people smoking or drinking outside, and not doing this quietly. As we all know, drunk people are loud. And I think nobody enjoys police visits.

Therefore we ask you to think about your alcohol consumption and -at least when you visit the squat- to drink responsibly! We also encourage anyone who feels discomforted by strongly alcoholized people to talk to them, talk to the barkeeper, talk to others; communicate! If you observe one of your close friends getting wasted, it’s also your responsibility to take care of them and talk to them, because you can probably do it better than us!

The aim we all have in the squat is to have a good time with each other and one of the most important policies to ensure this is: take care of each other, respect the people around you, don’t look away, communicate, BE RESPONSIBLE!

This entry was posted in Uncategorized. Bookmark the permalink.